impregnering

Vi behandlar taket mot återväxt av alger & mossa…

Efter tvättning av ett tak så finns det alltid sporer och mikroskopiska rot-trådar kvar i porer och skarvar i pannorna. Av just denna anledning så behandlar vi taket med så kallad BioKemisk Mossborttagning. Om man skulle avstå ifrån denna behandling är det lite som att klippa gräsmattan. Det växer fort upp igen.
Efter taktvätt och efterbehandling kan man sedan säga att taket är ‘nollat’. Dvs det tar lika lång tid för återväxten att återkomma som för ett helt nytt tak.
Om man enbart behandlar taket med den BioKemiska Mossborttagningen så blir det rent efter ett tag, problemet är att det finns en ‘jordmån’ kvar, som gör att nästa generation mossa snabbare kan etablera sig.