miljöemu

Vår miljö…

Vid tvättning och rengöring av tak använder vi endast rent, naturligt vatten och är därmed helt miljövänliga. Detta för att minimera inverkan på jord och miljö.

De medel vi använder vid impregneringen är milda och snälla mot miljön.

Vid målning av tak och väggar rekommenderar vi kunden att välja vattenbaserade färger för att minimera inverkan på miljö.

Vi är måna om vår miljö. Självklart tar vi även hand om ev. spillrester som uppstår under vårt arbete.