Takmålning

Här kan ni se exempel på arbete av tvättat, behandlat (kemat) tak med efterföljande målning.

Observera gärna skillnaden på den omålade, och målade ytan under arbetets gång.