Plåtmålning

Här kan ni se exempel på målning av plåttak.

Observera gärna skillnaden på den omålade, och målade ytan under arbetets gång.