Kommuner & Kyrkor

Här finner ni fler kort tagna under arbeten på kommunala byggnader och kyrkor.

Dessa byggnader är vanligtvis lite svåra att arbeta med på grund av de ofta otillgängliga platser som de kan befinna sig på. Men vi jobbar konstant med olika metoder för att utföra arbetet snabbt, snyggt och utan långvariga störningar för ev. aktiviteter.